ثبت کسب و کار

فرهنگ سازان معاصر

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • موسسات فرهنگی و هنری
مدیریت: 
احمد شریعتی نجف آبادی
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۲۲۶۸۸۲۳
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
خ مجاهد جنوبی.روبروی کوی کوثر