ثبت کسب و کار

مهربد

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد سینمایی
مدیریت: 
اوژن صفاری
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۰۰۱۰۳۶
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۲۹۹۵۷
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ چهارباغ عباسی جنب سینما خانواده بن بست شهرام پلا ۱۷۷/۱
شرح فعالیت و خدمات : 

آموزشگاه سینمایی