ثبت کسب و کار

مهرنگار

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
مهری کریمی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۶۹۸۷۱۶
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۰۵۵۷۸
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان مسجد سید - حد فاصل چهار راه تختی و سه راه طیب
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات