ثبت کسب و کار

مهرگان تبلیغ

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
مهدی عباسیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۶۰۱۵۳۶
۰۹۱۳۰۳۲۱۵۳۶
تلفن: 
۵۸۳۸۰۰۴۰
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • آران و بیدگل
آدرس: 
آران و بیدگل-شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی- انتهای بلوار یک - صنایع کارگاهی۱- فرعی ۳
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات