ثبت کسب و کار

هیراد

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
مرتضی وحید زاده
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۶۳۵۲۲۳۲
تلفن: 
۵۵۲۲۲۲۳۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • کاشان
آدرس: 
کاشان - خیابان محتشم - مقابل بانک مسکن
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات