ثبت کسب و کار

پردیس پنداران

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • مراکز مهارتی کارودانش
مدیریت: 
نسرین دادخواه
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۹۳۰۴۱۷۳
تلفن: 
۰۳۱۴۲۲۲۵۶۶۶
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • تیران و کرون
آدرس: 
خیابان طالقانی مرکزی - خ شهید فروزان - جنب آموزشگاه سایت ۸۱
شرح فعالیت و خدمات : 

چهره سازی - صفحه آرایی - طراحی بسته بندی - گرافیک کامپیوتری