ثبت کسب و کار

گل نرگس

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
مرتضی صفری
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۷۲۵۹۰۳
تلفن: 
۰۳۷۲۴۷۹۳۳۰۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • چادگان
آدرس: 
چادگان،خیابان قدس، نرسیده به میدان ساعت