هنریاران

هنر هفتگانه جهانی چیست؟

هنر هفتگانه جهانی چیست؟ با شنیدن یک موسیقی، چشم ها رو می بندید و به رویا فرو می روید، و با دیدن یک نقاشی خود را غرق در سیمای یک تصویر در خیال می کنید، یا حتی با تماشای یک تئاتر یا فیلم سینمایی، یک ایده را در ذهن خود مجسم می سازید. اما آیا […]

هنر چیست ?

می‌گویند هنر از دیرباز شکل اسرارآمیزی از ارتباط و گفت و گو بوده است، یعنی هنرمند همواره قصد داشت تا چیزی را بازگو کند که از راه‌های معمول ارتباط مانند حرف زدن و نوشتن نمی‌توانست بیان کند. او تلاش می‌کند مفهوم و پیامی را انتقال دهد که ورای مکالمات روزمره باشد. بنابراین واژگانی بصری یا […]